Horváth Pál

Szekus dokumentumok

FRISS TANULMÁNY BEMUTATÁSA:

A román állampolgárok „kiszivárgása“ Nyugat-Európába, Magyarország segítségével 1985-1989 között 

.

Szekus dokumentumok

A feltöltött dokumentumok Horváth Pál és további személyek megfigyelési dossziéjából származnak.

A jelenlegi romániai törvényeknek megfelelően minden érintett személy betekintést kérhet és kaphat az őt, illetve családtagjait érintő Szekuritátés dokumentumokba, és ezek tartalmát tetszőlegesen felhasználhatja.

Mivel a dokumentumok nem csak Horváth Pálról, hanem Beszterce egész akkori magyar közösségéről szólnak, fontosnak éreztük közreadásukat. Indokolja ezt az is, hogy mindmáig nem tisztázódtak azok a Szekuritáte által teljes tudatossággal terjesztett rágalmak, amelyekkel a közösség tagjait egymás ellen uszították. Azt is leleplezik a dokumentumok, hogyan élt vissza hatalmával a diktatórikus rendszer, hogyan manipulálta az embereket, akiket a totális megfigyelés során szerzett információk segítségével zsarolt, megfélemlített, besúgásra kényszerített, börtönbe zárt, megbélyegzett és üldözött.

A dokumentumokból kiderül, hogy Horváth Pált a Szekuritáte az 1959-es meghiúsult beszervezési kísérlettől kezdődően egészen 1978-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan megfigyelte.

Ezek a dokumentumok felvonultatják a Szekuritáte módszereinek teljes palettáját:

– a beszervezési kísérletet (lásd 1959-es dokumentumok)
– csoportos és egyéni megfigyelés indítását (lásd például: „1960.2.16 – hotarire deschidere dosar urmarire in grup” és „1971.8.30 – ni h33 urmeaza DUI HP” intézkedési terve)
– a megfigyelt személy közvetlen környezetéből származó besúgók beszervezését, a nekik szóló eligazításokat, az általuk tett jelentéseket (lásd például „1976.1.30 ni suciu nou recrutat teatru”, „1974.2.22 ni popescu instructaj”, „1978.7.7 ni felix scoala sedinta SZZ”)
– a Szekuritáte tisztjeinek munkáját: az információk értékelésének folyamatát és a további konkrét feladatok kiosztását, a különböző ügyosztályok közötti együttműködést (lásd például: „1978.2.28 plan masuri HP „, „1978.10.25 nota interna „, „1978.10.24 analiza HP”, „1979.2.5 nota interna activitati culturale”)
– a célszemély leveleinek felbontását (lásd például „1979.3.7 scrisoare GAZDA jozsef HPIR”, „sursa S”, azaz levélből származó információ)
– a célszemély telefonjának lehallgatását, lakásának és munkahelyének bepoloskázását (lásd például: „1972.8.4 ni h33 instalare TO” és „1977.3.24 raport instalare TO scoala”)
– titkos házkutatást a célszemély lakásában (lásd például „1977.1.7 masuri HP + perchezitie + TO”)
– a célszeméllyel kapcsolatba kerülő személyek államvédelmi ellenőrzésének elrendelését (lásd például „1976.1.15 MS-BN HP in TG M”)
– „kombinációk” kitervelését, például névtelen levelek írását a célszemély hitelének rontása, kapcsolatainak leépítése érdekében (lásd például „1978.6.23 scrisoare falsa minister HP SZZ manuscris”)

Horváth Pált a Szekuritáte sovinisztának, irredentának, a rendszer ellenségének minősítette. Valójában fő bűne a magyar kultúra terjesztése volt, ezt a tevékenységet akarták végleg elfojtani azzal, hogy folyamatosan zaklatták, halála után feleségét és a nyomdokaiba lépőket is hasonlóan mindenre kiterjedő módszerekkel üldözték.

Sorsuk megismerése a Szekuritáte dokumentumainak tükrében megrendítő élmény. A valóság feltárása – most, hogy erre lehetőségünk nyílt – a megmaradottak kötelessége. Csak így kerülhetjük el azt, hogy a gyanakvás, rágalom, árulás árnyéka a jelenünkre is rávetüljön.

Magyarázat a dokumentumokhoz:

A mellékelt dokumentumok időrendi sorrendbe vannak rendezve. Címük tartalmazza keletkezésük dátumát, a dokumentum témáját. A „sinteză” és „analiză” című iratok összefoglaló jelentések, amelyek a megfigyelt személy féléves-éves tevékenységét elemzik, de rendszerint összefoglalják régebbi „bűneit” is. A „raport” címűek általában felsőbb szintekre, társosztályoknak tett jelentések. A „măsuri” címűek intézkedési terveket tartalmaznak. Azok, amelyeknek címében „ni”, azaz „notă informativă” szerepel, a besúgók jelentéseit tartalmazzák, fedőnevükkel együtt.

Az iratok tartalmának megértését segíti a román nyelvü Szekuritáte terminológiájáról összeállított szótár, ennek magyar változata az Erdélyi magyar elektronikus könyvtár honlapján érhető el.

Rövidítések:

NI = Nota Informativa

TO = Tehnica Operativa

DUI = Dosar de Urmarire Informativa

HP = Horváth Pál

HPP = Horváth Piroska

SZZ = Szilágyi Zoltán

BB = Benkö Béla

1. Horváth Pál beszervezési akciója 

2. Horváth Pál – Megfigyelési dosszié

1. Horváth Pál beszervezési akciója 

1959.3.21 – ni cosbuc – situatia generala scoala maghiara

1959.5.24 – referat despre HP pt o eventuala recrutare

1959.5.25 – raport propunere recrutare HP

1959.5.26 – raport investigatii HP

1959.11.23 – angajament confidentialitate HP

1959.11.24 – raport esuarea recrutarii HP

2. Horváth Pál – Megfigyelési dosszié

1959.3.21 – ni cosbuc – situatia generala scoala maghiara

1960.2.8 – informare situatie generala scoala

1960.2.16 – hotarire deschidere dosar urmarire in grup

1960.2.17 – NI cosbuc – situatia generala scoala

1960.2.18 – plan actiune scoala

1960.2.23 – NI sonfelean – situatia generala scoala

1960.3.2 – NI cosbuc scoala

1960.3.22 – NI cosbuc – caracterizare profesori

1960.5.16 – NI cosbuc – stare generala scoala

1960.6.2 – NI cosbuc – motto tablou

1960.6.6 – NI ferencz – situatia generala scoala, agent reactivat

1960.10.10 – raport cerere demascare scoala

1961.1.13 – raport rezultate investigatii schuller

1961.3.24 – tabel evidenta HPIR SZZ

1961.3.26 – hotarare inchidere dosar  in grup

1961.3.27 – nota clasarea dosarului in grup

1962.5.30 – NI cuciureanu – HP SZZ

1964.2.11 – NI iliescu marin – cantina scolii

1964.5.5 – raport general situatie scoala

1964.8.19 – NI secu HR – HP are oaspeti din Ungaria

1966.3.3 – NI iliescu – 3 elevi dispar

1966.5.13 – NI bela jacob – HPIR

1966.9.22 – NI szabo istvan – SZZ

1967.5.16 – raport lt maj antonescu – situatia generala scoala

1968.3.14 – NI szabo stefan

1968.9.10 – NI cosbuc – HP refuza articol in Ecoul

1968.10.12 – raport despre HP si Schneider

1968.12.3 – NI szabo istvan

1969.1.1 – raport HP si scoala din Serbia

1969.1.28 – NI duca vasile – HP si Nagy Karoly

1969.2.13 – NI szabo istvan – HP vizita serbia

1969.5.12 – NI szabo istvan – HP vizita serbia

1969.6.18 – NI schmidt georg – situatia generala scoala

1969.6.19 – raport prelungire urmarire SZZ

1969.6.24 – NI szabo istvan – HP vizita serbia

1970.6.23 – NI barbu – caracterizare profesori

1970.7.2 – NI barbu – SZZ, HP

1970.12.31 – nota – incepe grupul de teatru

1971.1.7 – NI schmidt – cerc literar

1971.1.8 – ni schmidt

1971.1.26 – raport cpt Ene HP SZZ

1971.1.27 – ni h88

1971.2.6 – rap lt suciu masuri pt teatru

1971.3.2 – ni schmidt

1971.3.15 – NI voinescu – BB microfon in clasa

1971.3.23 – NI mircea – microfon in clasa

1971.3.30 – NI marius – teatru

1971.4.22 – NI h22 – microfon in clasa

1971.5.13 – NI duca vasile – scoala, teatru

1971.6.1 – NI schmidt 

1971.6.4 – NI schmidt

1971.7.3 – raport recitare poezii uriu

1971.8.14 – raport activitate teatru

1971.8.22 – NI miklos scoala HP SZZ

1971.8.30 – NI H33 urmeaza DUI HP

1971.9.29 – NI H33 HP aiud

1971.9.29 – NI H33 SZZ

1971.10.5 – ni Schmidt scoala

1971.10.6 – raport sedinta scoala

1971.10.9 – raport SZZ

1971.10.14 – ni popescu teatru

1971.10.30 – profesori despre HP

1971.11.4 – ni schmidt teatru

1971.11.5 – ni schmidt scoala

1971.11.8 – ni popescu teatru scoala

1971.12.9 – ni schmidt HP scoala teatru

1971.12.10 – ni schmidt HPIR

1972.1.1 – scrisoare pt CSIRE Gabriella

1972.1.2 – scrisoare HPIR CSEKE Peter

1972.1.15 – secu MS-BN teatru la reghin

1972.1.26 – NI h33 scoala teatru invatatoarea

1972.2.1 – NI schmidt scoala teatru

1972.2.4 – NI h33 teatru invatatoarea

1972.2.11 -NI schmidt scoala

1972.2.12 – NI duca vasile – Nagy Carol

1972.2.18 – NI popescu – Manzat

1972.2.21 – NI popescu

1972.2.23 – NI h33 teatru invatatoarea

1972.3.3 – NI schmidt scoala

1972.3.4 – raport B impotriva mutare HP la B

1972.3.6 – BN-CJ contacte HP

1972.3.7 – NI scmidt scoala

1972.3.13 – scrisoare CSIRE HPIR

1972.3.16 NI h33 teatru invatatoarea

1972.3.17 – scrisoare MARTON HP

1972.3.18 – 1 NI h33 teatru

1972.3.18 -2 NI h33 teatru 

1972.3.21 ni popescu teatru invatatoarea

1972.3.27 ni h33 teatru invatatoarea

1972.4.5 ni schmidt scoala

1972.4.13 ni popescu masina

1972.4.15 ni L15

1972.4.20 ni popescu reluarea invatatoarea

1972.4.27 ni h33 reluarea invatzatoarea

1972.5.5 propunere contactare Kovacs Varga Tibor

1972.5.12 secu CJ-BN informator Barna cj

1972.5.15 ni popescu

1972.5.18 ni h33

1972.6.13 ni popescu

1972.6.16 NI h33 BB

1972.6.28 ni schmidt scoala

1972.6.29 ni h33

1972.7.10 ni h33 plecare HP la Buc

1972.7.12 ni varga teatru

1972.7.23 ni schmidt

1972.8.4 ni h33 instalare TO

1972.8.29 ni h33

1972.8.30 ni schmidt scoala

1972.9.4 ni schmidt scoala

1972.9.7 ni popescu

1972.9.9 ni h33

1972.9.19 ni hortensia teatru

1972.9.26 ni popescu

1972.10.5 ni popescu

1972.10.17 ni nagy geza

1972.10.18 ni h33

1972.10.30 ni popescu

1972.12.23 ni necunoscut

1972.12.27 ni hortensia teatru

1973.1.10 ni popescu

1973.1.11 ni nagy geza

1973.1.29 ni popescu

1973.2.10 sinteza szilagyi

1973.2.17 ni varga z teatru

1973.2.21 NI florin inspectorat

1973.2.21 ni h33 scoala

1973.2.22 ni h33 nagy carol

1973.2.27 ni schmidt scoala, teatru

1973.2.28 ni popescu

1973.3.14 ni schmidt scoala

1973.3.23 (2) ni h33

1973.3.23 ni hortensia scoala teatru

1973.4.2 ni popescu

1973.4.10 ni h33

1973.4.20 ni h33

1973.4.26 ni popescu instructaj

1973.4.27 ni popescu

1973.5.9 ni schmidt SZZ

1973.5.10 ni popescu

1973.5.16 ni florin scoala

1973.5.17 ni hortensia scoala

1973.5.24 ni popescu

1973.6.6 ni h33 teatru

1973.6.9 ni h33

1973.6.10 ni murgu teatru

1973.7.3 ni popescu

1973.7.12 ni popescu

1973.9.3 ni popescu instructaj

1973.9.9 ni schmidt scoala

1973.9.10 raport PCR Crisan HP

1973.9.14 ni schmidt scoala HP SZZ

1973.9.15 ni schmidt oprescu timofte

1973.10.16 ni h33

1973.11.6 ni popescu

1973.11.16 ni doru

1973.11.22 ni doru

1973.12.5 ni schmidt

1973.12.7 ni h33

1973.12.8 ni doru

1973.12.14 ni h33 chef SZZ

1973.12.15 ni h33 sedinta scoala furt

1973.12.17 ni schmidt chef SZZ

1974.1.15 ni h33

1974.1.15 ni lella eleva

1974.1.21 ni h33 SZZ

1974.2.4 ni schmidt

1974.2.5 ni popescu

1974.2.6 ni popescu

1974.2.21 ni schmidt

1974.2.22 ni popescu instructaj

1974.2.27 ni h33

1974.3.12 raport B Beke György

1974.3.27 – ni h33

1974.4.2 ni doru

1974.4.10 ni schmidt scoala

1974.4.10 ni schmidt teatru, sedinta scoala

1974.4.15 BN-MS cerere info KIS SANDOR

1974.5.31 ni h33

1974.6.6 ni doru

1974.7.4 ni h33

1974.7.25 ni popescu

1974.9.5 ni popescu

1974.9.14 CJ-BN Soo Zöld

1974.9.24 ni popescu propunere excursie

1974.10.4 ni h33

1974.10.15 ni doru intra in teatru

1974.11.4 NI H33

1974.12.3 SINTEZA HP

1974.12.9 ni nicky HP

1974.12.9 ni nicky TO SZZ

1974.12.10 ni popescu excursie sovata

1974.12.12 ni h33

1975.1.14 ni popescu

1975.1.15 ni popescu dr bokor

1975.1.30 cerere prelungire DUI HP

1975.2.4 ni h13

1975.2.11 ni h33

1975.2.19 ni a001 dr bokor

1975.2.20 ni popescu

1975.2.25 ni h33

1975.2.26 ni nicky

1975.3.10 ni pescaru dan teatru

1975.3.14 ni doru prezentare teatru

1975.3.15 ni pescaru dan prezentare teatru

1975.3.18 ni h33 prezentare ampla teatru

1975.3.18 ni popescu prez ampla teatru

1975.3.19 ni a001 dr bokor

1975.3.25 ni h33 teatru raport amplu

1975.4.9 ni popescu raport amplu teatru

1975.4.11 ni nicky raport amplu scoala

1975.4.22 ni h33

1975.4.23 ni h33

1975.4.25 ni ducu incepe la teatru

1975.4.29 ni varga

1975.5.13 ni pescaru dan teatru

1975.6.21 MS-BN cerere info HP

1975.7.2 ni h33 teatru tigau

1975.7.7 ni popescu teatru tigau

1975.9.20 ni felix scoala

1975.10.14 BN-CV cerere info jakabos odon

1975.10.15 CV-BN rasp info Jakabos Odon

1975.10.20 ni h33 start cerc cultural

1975.10.28 ni h33 raport amplu teatru

1975.10.29 ni ducu teatru tonciu

1975.10.30 ni nicky scoala raport amplu

1975.11.4 ni h33 start univ pop

1975.11.10 ni doru

1975.11.21 ni ducu jakabos odon

1975.12.13 ni ducu teatru

1976.1.1 grafik

1976.1.6 cerere prelungire DUI HP

1976.1.7 ni h33

1976.1.9 ni nicky SZZ

1976.1.15 MS-BN HP in Targu Mures

1976.1.22 ni h33 teatru teaca

1976.1.30 ni suciu nou recrutat teatru

1976.2.4 nota rezultat DUI HP + masuri

1976.2.6 ni ducu teaca

1976.2.19 ni marton HP la Targu Mures

1976.2.24 ni nicky scoala

1976.3.1 ni felix scoala

1976.3.2 ni h33 teatru premiera bistrita

1976.3.5 ni marton propunere excursie Tg Mures

1976.3.9 ni popescu

1976.3.12 ni doru teatru

1976.3.29 ni h33 teatru ciresoaia

1976.4.21 ni popescu

1976.4.23 ni 403 nunta india si dans tiganesc

1976.4.29 ni marton excursie Tg Mures

1976.4.30 ni felix serbare nunta india si dans tiganesc

1976.5.4 ni nicky HP nunta india si dans tiganesc

1976.5.4 ni nicky SZZ

1976.5.5 ni 403 nunta india si dans tiganesc

1976.5.10 ni h33 teatru

1976.5.24 ni niculescu scoala nunta india si dans tiganesc

1976.6.12 sinteza szilagyi

1976.6.17 BN-CJ cerere info boloni 

1976.7.1 BN-HR HP sa fie urmarit in HR

1976.7.10 masuri impotriva HP

1976.7.22 CV-BN jakabos odon

1976.9.2 ni popescu

1976.9.3 ni popescu

1976.9.4 ni popescu

1976.10.7 ni marius teatru

1976.10.8 CV-BN jakabos odon

1976.10.13 MS-BN monitor HP

1976.10.14 ni spiridon

1976.10.15 BN-CV jakabos odon

1976.11.10 analiza HP + masuri

1976.11.12 ni marius teatru

1976.11.15 ni spiridon teatru

1976.11.16 ni ducu teatru

1976.11.17 ni spiridon teatru

1976.11.21 ni mezei

1976.11.22 ni spiridon

1976.11.26 ni marius teatru tonciu

1976.12.2 ni popescu tonciu

1976.12.7 ni popescu

1976.12.17 ni marius teatru sarata

1976.12.29 ni nicky scoala

1977.1.7 masuri HP + perchezitie + TO

1977.1.10 BN-MM cerere info Kornel

1977.1.13 ni marius scoala teatru

1977.1.14 nota PCR Zsejky Elisabeta

1977.1.15 masuri HP cantarea ro

1977.1.18 ni doru teatru sarata

1977.1.28 ni marius teatru

1977.2.2 ni niky scoala

1977.2.21 ni marius teatru baia mare

1977.2.23 ni ducu teatru baia mare

1977.3.3 ni niky scoala

1977.3.9 ni ducu teatru

1977.3.15 ni felix scoala sedinta SZZ

1977.3.16 ni felix scoala sedintza SZZ

1977.3.24 raport instalare TO scoala

1977.4.8 BN-CJ info HP SZZ

1977.4.9 nota sinteza HP

1977.4.14 ni popescu

1977.4.15 ni popescu pleaca RFG

1977.4.22 ni marius

1977.5.6 ni marius teatru

1977.5.11 plan masuri HP

1977.5.11-sinteza HP

1977.6.6 copie scrisoare Horvath Maria

1977.6.8 ni anonym teatru

1977.6.9 ni florica Horvath Maria

1977.6.10 ni ducu teatru

1977.6.16 ni felix scoala

1977.6.17 ni niky intalnire 10 ani

1977.6.18 ni nicky intalnire 10 ani

1977.7.29 masuri HP

1977.8.3 ni nicky musuroaia laszloffy

1977.8.15 BN-CJ nota laszloffy

1977.9.23 nota analiza HP + masuri

1977.9.30 ni unitarianul

1977.10.1 ni nicky dr peter

1977.10.2 ni nicky benkö

1977.10.13 ni felix scoala munci agric

1977.10.21 ni F9 teatru

1977.11.16 ni nicky

1977.12.1 ni f9 teatru

1977.12.13 ni ody ady

1977.12.20 ni felix szentes maria

1977.12.23 ni marius SZZ

1978.1.6 ni marius teatru dej

1978.1.11 ni doru teatru dej

1978.1.11 ni sasarman ciresoaia nemeth kati

1978.1.25 ni nicky scoala Jakab Mari

1978.1.26 ni marius scoala Jakab Mari

1978.1.27 ni marius teatru Jakab Mari

1978.2.28 analiza HP

1978.2.28 plan masuri HP

1978.3.1 ni cornel scoala

1978.3.6 ni felix cantarea romaniei

1978.3.11 BN-CJ-BN masina Benko

1978.3.15 ni marius scoala

1978.3.16 ni marius scoala SZZ

1978.3.22 ni nicky scoala

1978.3.29 ni marius scoala ansamblul folcloric Tg Mures

1978.4.11 ni nicky scoala

1978.4.19 ni anonym

1978.5.11 BN-CJ cerere info doru

1978.5.16 ni marcu

1978.5.20 CJ-BN rasp info doru

1978.5.30 scrisoare FALSA HP ILLYES GYULA

1978.6.1 ni f9 teatru

1978.6.10 ni marius scoala tablou

1978.6.12 masuri HP SZZ scrisori fake

1978.6.12 masuri HP SZZ scrisori fake (2)

1978.6.14 ni marius scoala tablou

1978.6.21 ni nicky scoala

1978.6.22 ni nicky scoala tablou

1978.6.23 scrisoare falsa minister HP SZZ

1978.6.29 ni niculescu scoala sedinta SZZ tablou

1978.6.30 scrisoare falsa pt SZZ

1978.7.7 ni felix scoala sedintza SZZ

1978.7.13 scrisori

1978.7.15 ni nicky alegeri direct

1978.10.21 analiza HP

1978.10.24 analiza HP

1978.10.25 nota interna

1978.11.13 inchiderea DUI HP – DECES

1978.11.15 ni nicky inmormantare HP scoala

1978.11.17 ni f9 inmormantare HP teatru

1978.12.6 HR-BN info inmormantare HP

1978.12.23 ni marius inmormantare HP

1978.12.24 ni marius NAGY ELEK

1978.12.26 scris HPIR ungaria

1978.12.28 TO intrunire acasa HPIR

1978.12.29 ni marius intrunire acasa HPIR

1979.1.5 ni f9 intrunire acasa HPIR

1979.1.9 masuri HPIR

1979.1.10 nota interna reportaj TV

1979.1.19 ni marius reportaj TV

1979.1.31 scrisoare HPIR osz ilona

1979.2.5 nota interna activitati culturale

1979.3.7 scrisoare GAZDA Jozsef HPIR

1979.3.16 ni f9 Nagy Elek

1979.3.17 ni marius scoala teatru

1979.4.3 ni unitarianul

1979.4.5 ni f9 Adam Erzsebet

1979.4.6 SM-BN Petkes la Bistrita

1979.4.12 masuri destramarea anturaj HPIR

1979.4.13 nota HPIR

1979.4.28 ni nicky

1979.6.13 ni nicky scoala intalnire 10 ani

1979.7.8 ni marcu

1979.9.11 masuri destramare trupa teatru

1979.9.27 ni vladimir ciresoaia

1979.9.28 ni nagy janos

1980.4.8 ni marius teatru scoala

1980.7.15 ni maria

1980.11.20 ni iudith laszloffy

1981.3.25 ni barabas

1981.3.28 scris falsa Beke Gyorgy

1981.4.3 MM-Bn info kiss kornel

1981.4.29 ni unitarianul beke gyorgy

1981.6.10 ni marius destramarea trupei

1981.11.10 ni iulia

1981.11.17 analiza HPIR

1982.3.25 ni marius scoala

A dokumentumok feltöltése folyamatos, ezen az oldalon hamarosan egyre több irat megtalálható lesz.