Horváth Pál

Szekus dokumentumok

A feltöltött dokumentumok Horváth Pál megfigyelési dossziéjából származnak.

A jelenlegi romániai törvényeknek megfelelően minden érintett személy betekintést kérhet és kaphat az őt, illetve családtagjait érintő Szekuritátés dokumentumokba, és ezek tartalmát tetszőlegesen felhasználhatja.

Mivel a dokumentumok nem csak Horváth Pálról, hanem Beszterce egész akkori magyar közösségéről szólnak, fontosnak éreztük közreadásukat. Indokolja ezt az is, hogy mindmáig nem tisztázódtak azok a Szekuritáte által teljes tudatossággal terjesztett rágalmak, amelyekkel a közösség tagjait egymás ellen uszították. Azt is leleplezik a dokumentumok, hogyan élt vissza hatalmával a diktatórikus rendszer, hogyan manipulálta az embereket, akiket a totális megfigyelés során szerzett információk segítségével zsarolt, megfélemlített, besúgásra kényszerített, börtönbe zárt, megbélyegzett és üldözött.

A dokumentumokból kiderül, hogy Horváth Pált a Szekuritáte az 1959-es meghiúsult beszervezési kísérlettől kezdődően egészen 1978-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan megfigyelte.

Ezek a dokumentumok felvonultatják a Szekuritáte módszereinek teljes palettáját:

– a beszervezési kísérletet (lásd 1959-es dokumentumok)
– csoportos és egyéni megfigyelés indítását (lásd például: „1960.2.16 – hotarire deschidere dosar urmarire in grup” és „1971.8.30 – ni h33 urmeaza DUI HP” intézkedési terve)
– a megfigyelt személy közvetlen környezetéből származó besúgók beszervezését, a nekik szóló eligazításokat, az általuk tett jelentéseket (lásd például „1976.1.30 ni suciu nou recrutat teatru”, „1974.2.22 ni popescu instructaj”, „1978.7.7 ni felix scoala sedinta SZZ”)
– a Szekuritáte tisztjeinek munkáját: az információk értékelésének folyamatát és a további konkrét feladatok kiosztását, a különböző ügyosztályok közötti együttműködést (lásd például: „1978.2.28 plan masuri HP „, „1978.10.25 nota interna „, „1978.10.24 analiza HP”, „1979.2.5 nota interna activitati culturale”)
– a célszemély leveleinek felbontását (lásd például „1979.3.7 scrisoare GAZDA jozsef HPIR”, „sursa S”, azaz levélből származó információ)
– a célszemély telefonjának lehallgatását, lakásának és munkahelyének bepoloskázását (lásd például: „1972.8.4 ni h33 instalare TO” és „1977.3.24 raport instalare TO scoala”)
– titkos házkutatást a célszemély lakásában (lásd például „1977.1.7 masuri HP + perchezitie + TO”)
– a célszeméllyel kapcsolatba kerülő személyek államvédelmi ellenőrzésének elrendelését (lásd például „1976.1.15 MS-BN HP in TG M”)
– „kombinációk” kitervelését, például névtelen levelek írását a célszemély hitelének rontása, kapcsolatainak leépítése érdekében (lásd például „1978.6.23 scrisoare falsa minister HP SZZ manuscris”)

Horváth Pált a Szekuritáte sovinisztának, irredentának, a rendszer ellenségének minősítette. Valójában fő bűne a magyar kultúra terjesztése volt, ezt a tevékenységet akarták végleg elfojtani azzal, hogy folyamatosan zaklatták, halála után feleségét és a nyomdokaiba lépőket is hasonlóan mindenre kiterjedő módszerekkel üldözték.

Sorsuk megismerése a Szekuritáte dokumentumainak tükrében megrendítő élmény. A valóság feltárása – most, hogy erre lehetőségünk nyílt – a megmaradottak kötelessége. Csak így kerülhetjük el azt, hogy a gyanakvás, rágalom, árulás árnyéka a jelenünkre is rávetüljön.

Magyarázat a dokumentumokhoz:

A mellékelt 419 dokumentum időrendi sorrendbe van rendezve. Címük tartalmazza keletkezésük dátumát, a dokumentum témáját. A „sinteză” és „analiză” című iratok összefoglaló jelentések, amelyek a megfigyelt személy féléves-éves tevékenységét elemzik, de rendszerint összefoglalják régebbi „bűneit” is. A „raport” címűek általában felsőbb szintekre, társosztályoknak tett jelentések. A „măsuri” címűek intézkedési terveket tartalmaznak. Azok, amelyeknek címében „ni”, azaz „notă informativă” szerepel, a besúgók jelentéseit tartalmazzák, fedőnevükkel együtt.

A dokumentumok román és magyar címét a könnyebb tájékozódás elősegítéséért összefoglaltuk a mellékelt „Dokumentumok jegyzéke” Excel táblázatban.

Az iratok tartalmának megértését segíti a Szekuritáte terminológiájáról összeállított szótár, amely az Erdélyi magyar elektronikus könyvtár honlapján érhető el.

Dokumentum címe románul

Dokumentum címe magyarul

1959.3.21 – ni cosbuc – sit gen scoala maghiaraCosbuc jelentése a magyar iskolárólletöltés
1959.5.24 – referat HP pt ev recrutareelőterjesztés HP beszervezésérőlletöltés
1959.5.25 – raport propunere recrutare HPjavaslat HP beszervezéséreletöltés
1959.5.26 – rap investigatii HPHP jellemzéseletöltés
1959.11.23 – angajament confidentialitate HPHP titoktartási fogadalmaletöltés
1959.11.24 – raport esuarea recrutarii HPHP beszervezésének meghiúsulásaletöltés
1960.1.9 – proces verbal sedinta scoala schulleriskolai gyűlés jk. –  Schullerletöltés
1960.2.8 – informare sit generala scoalaáltalános tájékoztató az iskolárólletöltés
1960.2.16 – hotarire deschidere dosar urmarire in gruphatározat a csoportos megfigyelési dosszié megnyitásárólletöltés
1960.2.17 – ni cosbuc – sit gen scoalaCosbuc jelentése az iskolárólletöltés

A dokumentumok feltöltése folyamatos, ezen az oldalon hamarosan mind a kb. 2500 oldalnyi irat megtalálható lesz.